logo
ureditev meje parcelizacija geodetski nacrt

Kontakt

Naslov:

GEOAR, Romana Kocet s.p

Kerenčičeva ulica 5c

9250 Gornja Radgona

Slovenija

Telefonska številka: 02 620 92 25

Mobitel: 041 958 181

E-pošta: info@geoar.si

Spletna stran: http://www.geoar.si

Storitve - ureditev meje

Zahtevo lahko vloži: lastnik, katerikoli solastnik, pridobitelj, državni organ, organ lokalne skupnosti in drugi subjekti,če tako določa zakon.

Ureditev meje oziroma ureditev dela meje je prva in najpomembnejša geodetska storitev. Lahko je samostojen postopek, ali pa predhodni postopek za ostale postopke (parcelacija, izravnava, obnova,…).

Pred izvedbo mejne obravnave si geodetsko podjetje pridobi zemljiškokatastrske podatke, ki so potrebni za ureditev meje, pri geodetski upravi, podatke o lastnikih parcel in drugih osebah, ki sodelujejo v postopku ureditve meje, pri pristojnem sodišču oziroma drugih pristojnih organih, pa zemljiškoknjižne podatke.

Pred izvedbo mejne obravnave lahko geodetsko podjetje brez sodelovanja lastnikov opravi predmeritve in opazovanja na terenu na kraju samem, da ugotovi potek meje po podatkih zemljiškega katastra. Za to ugotovitev se uporabijo zadnji evidentirani podatki o parcelah, ali podatki iz arhiva zemljiškega katastra, z upoštevano natančnostjo njegovih podatkov. Iz elaborata ureditve meje mora biti razvidno, katere podatke je geodetsko podjetje uporabilo za ugotovitev poteka meje po podatkih zemljiškega katastra. Geodetsko podjetje mora vabiti na mejno obravnavo lastnika parcele, katere meja se ureja, in lastnike sosednjih parcel vsaj osem dni pred mejno obravnavo.